سالم‌خبر: خبرگزاری آنسا(رم) ایتالیا، گزارش داد؛ ده ها تن از زنان پزشک عمومی از ایران برای کار در ونیز درخواست ویزای کار کرده اند.

براساس این گزارش، از 250 نفر پزشک متقاضی از سراسر جهان برای کار در ونیز، بیش از 25 درصد درخواست کنندگان را بانوان پزشک ایرانی تشکیل می دهند.

در این گزارش آمده است که حدود ۶۲ پزشک ایرانی زن برای کار در ونیز درخواست داده اند که بدلیل محدودیت های موجود قصد دارند از کشور خود مهاجرت کنند. 

تعداد 29 نفر از این متقاضیان نیز از آمریکای جنوبی، و بقیه از کشورهای ویتنام و مصر و دیگر کشورها می باشند.   

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.