دکتر صابر جباری اظهار کرد: کشور ما متأسفانه به سرعت در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است و این ناشی از نهادینه کردن شعار غلط «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» در جامعه است.

وی از کاهش ۳.۷ درصدی نرخ موالید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ سخن گفت و افزود: نرخ موالید از سال ۱۳۹۴ به بعد کاهشی بوده اما تا زمانی که پنجره جمعیتی باز است امکان جبران وجود دارد و تقریباً پنج شش سال زمان داریم.

رئیس اداره جوانی وزارت بهداشت، بحث فرزندآوری را یک موضوع مهم فرابخشی و فرامدیریتی دانست و گفت: اهمیت و ابعاد فردی و اجتماعی این موضوع باید برای مردم و مسئولان تبیین و روشن شود.

جباری که در یک مصاحبه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه «قانون جوانی جمعیت» برای رفع موانع فرزندآوری تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: تمام مدیران دولتی و مسئولان کشوری باید به این باور برسند و با عزمی راسخ این قانون را اجرا کنند.

وی افزود: قانون جوانی جمعیت مشوق های اقتصادی و حتی مشوق های فرهنگی متعددی دارد؛ چراکه فرهنگ سازی عمومی و بهداشتی از جمله موارد ضروری است که باید در کنار این قانون دیده شود.

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه اولین آسیب و ضرر بی فرزندی، کم فرزندی و تک فرزندی متوجه خود خانواده ها خواهد شد اظهار کرد: با توجه به اینکه جنگ های روانی و امنیتی برای ما چندان ملموس نیست لذا خیلی متوجه تبعات و آثار سوء و غیرقابل جبران این موضوع نیستیم و اگر مردم و مسئولان این موضوع را درک کنند سریع تر نسبت به رفع موانع و افزایش جمعیت اقدام خواهند کرد.

٢٣٣٢٣٦

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.