سالم‌خبر: ساخت کلان بیمارستان‌ها در پایتخت، به رغم اینکه به افزایش سرانه خدمات درمانی منجر می شود، اما در تضاد با سیاست های تمرکز زدایی است.

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از تمرکز بر ساخت کلان بیمارستان در پایتخت انتقاد کرد و گفت: سیاست

ساخت کلان بیمارستان‌ها در پایتخت، به رغم اینکه به افزایش سرانه خدمات درمانی منجر می شود، اما در تضاد با سیاست های تمرکز زدایی است دولت، تمرکز زدایی است و بیماران باید در استان خود تحت درمان قرار بگیرند.

وی افزود: بنده به عنوان یک پزشک، مخالف ساخت کلان بیمارستان در پایتخت هستم. زیرا، معتقدم به جای دو کلان بیمارستان با این تعداد تخت، ۱۰ بیمارستان در استان‌های دیگر ساخت و مانع از سفرهای

به جای دو کلان بیمارستان با این تعداد تخت باید ۱۰ بیمارستان در استان‌های دیگر ساخت و مانع از سفرهای درمانی به تهران شد درمانی به تهران شد.

خسرونیا ادامه داد: اساساً، ساخت بیمارستان‌های بزرگ در پایتخت، باعث می‌شود بیماران از اقصی نقاط کشور به تهران سفر کنند که همین موضوع تبدیل به یک چالش می‌شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: اغلب بیماران از طبقات محروم

اغلب بیماران از طبقات محروم جامعه هستند که وقتی به تهران می آیند، همراه بیمار امکان استفاده از هتل را ندارد و مجبور است در پیاده روهای بیمارستان استراحت کند جامعه هستند که وقتی به تهران می آیند، همراه بیمار امکان استفاده از هتل را ندارد و مجبور است در پیاده روهای بیمارستان استراحت کند.

طی هفته‌های اخیر ساخت و بهره برداری از دو کلان بیمارستان با ۱۸۲۱ تخت، در دو نقطه مرکزی و شمالی پایتخت صورت گرفته است./مهر

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.