به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعداد ۷۰۶ زمین‌لرزه را ثبتکردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. دربهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است کهبزرگ‌ترین آن‌ها در روز شنبه، ۸ بهمن‌ماه ساعت ۲۱:۴۴ در نزدیکی خوی در آذربایجان‌غربی با بزرگی ۵.۹ در مقیاس امواج زمین رخداده‌است.

از لحاظ آماری ۶۱۴ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر از ۳، تعداد ۷۶ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، تعداد ۱۵ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ وتعداد یک زمین‌لرزه با بزرگی بین ۵ و۶ بوده‌است. استان آذربایجان‌غربی با ۳۲۴ زمین‌لرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمین‌لرزهثبت شده در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده‌است و پس از آن استان‌های خراسان‌رضوی و خراسان‌جنوبی به ترتیب با ۶۵ و۴۵ زمین‌لرزه قرار دارند.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری در بهمن‌ماه امسال ۷ زمین‌لرزه در استان تهران ثبت کرده‌است که بزرگترین آنها با بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواجدرونی زمین در شهر دماوند بوده‌است.

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.