دردهاي شديد ايسكميك پاي چپ در استراحت بدليل نارسايي شرياني

بيمار مردي 72 ساله با سابقه IHD و ديابت بوده كه بدليل زخم پاي چپ كه مقاوم به درمان دارويي بوده و با دردهاي شديد ايسكميك پاي چپ در استراحت بدليل نارسايي شرياني به اينجانب جهت انجام آنژيوپلاستي ارجاع گرديد.

نتيجه آنژيوگرافي :
1- شريان چپ:تنگي هاي متعدد مهم در شریان سوپر فيشيال فمورال سطحي SPA)) چپ.
2- شريانSFA چپ قبل از پوپليته آل كامل قطع است وشريان پوپليته آل ديده نمي شود.
3 – تنها سگمال كوتاهي از ديستال پوپليته آل ديده ميشود.شريان تيبيال قدامي(ATA) تنة tibiofibularديده ميشود.

شرح آنژيوپلاستي :
5 و 6 و 7 – ديلاتاسيون پوپليته آل پروگزيمال و ديستال
8 – نتيجه پس از بالون آنژيوپلاستي كه مطرح كننده اسپيرال ديسكسيون در پوپليته آل ميباشد.
9 – استنت ديستالSFA پوپليته آل
10 – برقراري شريان خون مناسب درSFA
11 – برقراري شريان خون مناسب درپوپليته آل
12 و 13 و 14 – برقراري شريان خون مناسب در ATA

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *