دانشگاه های معتبر مورد تایید وزرات بهداشت پزشکی برای تحصیل در خارج از کشور

با افزایش تقاضا برای تحصیل یا تکمیل تحصیلات در گروه علوم پزشکی در خارج از کشور ، ‌هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما جهت تحصیل رهسپار خارج از کشور می‌گردند. در این راستا مرکز امور دانشجویی با بررسی سطح علمی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، لیست دانشگاههای دارای اعتبار جهت تحصیل را اعلام می‌نماید تا متقاضیان با انتخاب صحیح محل تحصیل، در بازگشت به کشور جهت ارزشیابی مدرک تحصیل خود با مشکل مواجه نگردند.
قابل ذکر است لیست دانشگاههای معتبر با بررسیهای مستمر که در این خصوص به عمل می‌آیدقابل تغییر است. لذا تغییرات بعمل آمده بصورت اصلاحیه یا مکمل این مجموعه منتشر می‌گردد.

نکات مهم
ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانشگاههای معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورایعالی ارزشیابی و پس از طرح در کمیسیونهای مربوطه انجام می‌گردد.
ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههایی که بصورت معتبر مشروط، اعلام شده‌اند به شرح زیر می‌باشد:
 ۱. شرکت و قبولی در امتحان جامع علوم‌پایه برای رشته‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی (بجز کشور مجارستان)
 ۲. برای دانشجویان رشته پزشکی قبولی در امتحان پره‌انترنی و گذراندن دوره انترنی در کشور
 ۳. برای دانشجویان رشته‌های دندانپزشکی و داروسازی شرکت در امتحان جایابی و تکمیل دوره
 ۴. دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع عمومی در دانشگاههای معتبر مشروط که متقاضی انتقال به داخل کشور می‌باشند در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آئین‌نامه انتقال ملزم به قبولی در امتحان جامع علوم پایه می‌باشند.
 ۵. برای دانشجویانی که از تاریخ ۱/۹/۲۰۰۳ در یکی از دانشگاههای معتبر مشروط در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و یا داروسازی شروع به تحصیل نمایند ارزشیابی بر اساس شرایط فوق‌الذکرصورت خواهد گرفت که:
الف: معدل کتبی دیپلم دبیرستان نظام قدیم از ۱۵ به بالا و نظام جدید (پیش‌دانشگاهی) از ۱۶ به بالا باشد.
ب ـ دیپلم دوره دبیرستان علوم تجربی یا ریاضی و فیزیک باشد.

· برای ارزشیابی مدرک مقطع عمومی دانش‌آموختگان دوره‌های اوردیناتوری یا اسپیرانتوری در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین برای دانش‌آموختگان رشته‌های غیر بالینی که مدرک Ph. D اخذ نموده‌اند (از قبیل داروسازی و رشته‌های علوم پایه پزشکی شرط شرکت و قبولی در امتحان علوم پایه حذف می‌شود.
· برای کلیه افرادیکه از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۰۵ تحصیل خود را در یکی از دانشگاههای معتبر اعلام شده در کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، ارمنستان و آذربایجان آغاز می‌نمایند، در صورتی که فقط مدرک اوردیناتوری یا اسپیرانتوری داشته باشند ملزم به شرکت در امتحان علوم پایه وطی سایرمراحل اعلام شده قبلی می‌باشند و در صورت داشتن مدرک اوردیناتوری و آسپیرانتوری امتحان علوم پایه حذف می‌شود.

دانش‌آموختگان مقاطع تخصصی رشته‌های پزشکی دانشگاههای معتبر اعلام شده در کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، آذربایجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشیابی مدرک مقطع عمومی جهت ارزشیابی مقطع تخصصی مکلف به شرکت در امتحانات ورودی دستیاری پزشکی و در صورت کسب ۶۰% نمره بالا‌ترین نمره اخذ شده در امتحان پذیرش دستیاری مدرک تخصصی مورد ارزشیابی و کسری دوره تخصصی جهت تکمیل دوره تعیین خواهد شد.
مدرک دانش‌آموختگان مقطع Ph. D رشته‌های داروسازی، علوم‌پایه پزشکی و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشیابی مدرک مقطع قبلی (لیسانس، فوق‌لیسانس و یا دکترای عمومی گروه پزشکی) بر اساس سیستم نظام آموزشی بصورت دکترای پژوهشی یا دکترای تخصصی ارزشیابی خواهد شد.
با توجه به طول و عرض دوره‌های تخصصی (بالینی، غیر بالینی و Ph. D) در دانشگاههای کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، آذربایجان، ارمنستان و عدم همحوانی با دوره‌های تخصصی داخل کشور، امکان انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های تخصصی علوم پزشکی از دانشگاههای کشورهای مذکور به دانشگاههای داخل کشور وجود ندارد.

۶. شرایط اختصاصی انتقال در مقاطع کاردانی، کار‌شناسی و دکترای عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های کاردانی از ۱۲ و دوره‌های کار‌شناسی پیوسته و ناپیوسته کمتر از ۱۴ باشد.
میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) نباید کمتر از ۱۶ و میانگین کل پایان‌ دوره پیش‌دانشگاهی دیپلمه‌های نظام جدید نباید کمتر از ۱۷ باشد.
میانگین نمرات پایان مقطع کار‌شناسی برای متقاضیان انتقال در مقطع کار‌شناسی ارشد ناپیوسته نباید کمتر از ۱۵ باشد.
حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است:
الف ـ برای انتقال در مقاطع کاردانی و کار‌شناسی ناپیوسته دانشجو می‌بایست حداقل ۱۸ واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ب ـ برای انتقال در مقطع کار‌شناسی پیوسته دانشجو می‌بایست حداقل ۳۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ج ـ برای انتقال در مقطع کار‌شناسی ارشد ناپیوسته دانشجو باید حداقل ۱۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
د ـ برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) دانشجو باید حداقل ۷۲ واحد درسی در نظام واحدی یا ۴ نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
۱- شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره دستیاری خارج از کشور به یکی از دانشگاههای داخل کشور به شرح ذیل می‌باشد:
دارا بودن مدرک دکترای عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گذراندن حداقل نیمی از دوره دستیاری در خارج از کشور (بر اساس طول دوره دستیاری در داخل کشور) در یکی از دانشگاههای مورد تایید که انتقال در دوره دستیاری از آن دانشگاه توسط شورایعالی ارزشیابی مدارک، مجاز اعلام گردیده است.
شرکت در امتحان دستیاری داخل کشور و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در‌‌ همان رشته و‌‌ همان سال در آن دانشگاه.
تعیین سطح دستیاری پس از امتحانات علمی و عملی
طبق مصوبه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱۹/۱۰/۸۸، دانشگاههای معتبر در کشور فیلیپین در کلیه رشته‌ها:
۱- Up) University of Philippine)
۲- دانشگاه سنت توماس (Saint Thomas university)
ضمناً سایر دانشگاه‌ها از آخر ژولای ۲۰۱۰ به بعد غیرمعتبر اعلام می‌گردد.

لیست دانشگاههای معتبر در کشورهای مختلف

دانشگاههای مورد تائید در کشور آرژانتین
 دانشگاه دولتی بوئنوس آیرس Universidad Buenos Aires
دانشگاه کوردوبا Universidad National De Cordoba
دانشگاه خصوصی السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)

دانشگاههای مورد تائیددر کشور آفریقای جنوبی
 دانشگاه ویت واترسرند University of Witwatersrand (wits)
دانشگاه ناتال University of Natal
دانشگاه کیپ تاون Cape Town University
دانشگاه پرتوریا University of Pretoria

دانشگاههای مورد تائید در کشور آلمان
دانشگاه گوتینگن George August Gottingen
دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN
دانشگاه آزاد برلین Freie Universitat Berlin
دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum
دانشگاه بن Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
دانشگاه دوسلدورف Universitat Dusseldorf
دانشگاه اسن University Essen
دانشگاه فرانکفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt
دانشگاه فرایبورگ Albert Ludsig Universitat Freiburg
دانشگاه هانوور Universitat Hannover
دانشگاه هایدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg
دانشگاه کیل Christian-Albrechts Universitat zu Kiel
دانشگاه مونیخ Ludwig-Maximilians Universitat Munchen
دانشگاه مونس‌تر Wetfalische Wilhdms Universitat Munster
دانشگاه ماربورگPhilipps – Universitat Marburg
دانشگاه ورتز بورگ Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg
دانشگاه ارلانگن Erlangon Universitat
دانشگاه هامبولت Humboldt University
دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg
دانشگاه ماینس University Johannes Gutenberg، Mainz
دانشگاه مونیخ Ludwig-Maximilians University Munchen
دانشگاه بیلفلد University Bielefeld
دانشگاه توبینگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)
دانشگاه Techniche Universitat Munchen
دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes
دانشگاه گیسن Justus-Liebig universiat Giessen
دانشگاه کلن Koln universiat

دانشگاههای مورد تائید در کشور آمریکا
 دانشگاه‌ها و رشته‌های مورد تایید بر اساس گزارش گورمن (Gorman Report) و کتاب (Higher Education Directory) مورد تائیدوزارت فرهنگ و رفاه آمریکا می‌باشد.

دانشگاههای مورد تائید در کشور اتریش
 دانشگاه وین Universitat Wien (Vienna University)
دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)

دانشگاههای مورد تائید در کشور اردن
 دانشگاه علوم و تکنولوژی اردن Jordan University of Science and Technology

دانشگاههای مورد تائید در کشور ارمنستان ** از ابتدای سال ۲۰۱۰ غیرمعتبر می‌باشد.
* اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه دولتی ایروان Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)

دانشگاههای مورد تائید در کشور اسپانیا
 دانشگاه دولتی بارسلونا Universidad De Barcelona
دانشگاه گرانادا Universidad De Granada
دانشگاه کامپلوتنس مادرید Universidad Autonoma De Madrid
دانشگاه اتونوما مادرید Universidad Autonoma De Madrid
دانشگاه والنسیا Universidad De Valencia

دانشگاههای مورد تائید در کشور استرالیا
 دانشگاه سیدنی The University of Sydney
دانشگاه ولونگونگ The University of Wollongong
دانشگاه کوئینزلند The University of Queensland
دانشگاه آدلاید The University of Adelaide
دانشگاه نیوسات ولز The University of New South Wales
دانشگاه ملبورن The University of Melbourn
دانشگاه تاسمانی The University of Tasmania
دانشگاه وسترن استرالیا The University of Western Australia
دانشگاه موناش The University of Monash University
چارلز استوارت Charls Sturt University
دانشگاه QUT Queensland University of Technology
دانشگاه فلیندرز Flinders University
دانشگاه نیوکاسل Newcastle University of
دانشگاه ملی استرالیا Australian National University
کالج طب اورژانس استرالیاAustralian College for Emergency Medicine (ACEM)
دانشکده علوم بیولوژی و تکنولوژی دانشگاه مرداخ Murdoch
دانشگاه کرتن Curtin University of technology
دانشگاه تکنولوژی سیدنی University of Technology Sydney (UTS)

دانشگاههای مورد تائید در کشور اسلواک
* اعتباردانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه کامنیوس در براتیسلاوا Comenius University of Bratislava
دانشکده پزشکی مارتین جسینیوس Martin-Jesenius of Medicine

دانشگاههای مورد تائید در کشور انگلستان
 دانشگاه آکسفورد Oxford University
دانشگاه استون Aston University
دانشگاه ادین برو University of Edinburgh
انستیتو افتالمولوژی Institute of Ophthalmology
انستیتو سلامت کودکان B. P. M. F (Institute of Child Health)
دانشگاه استراتکلاید University of Strathclyde
انستیتو اعصاب Institute of Neurology
دانشگاه بات University of Bath
دانشکده‌های پزشکی وابسته به بیمارستانهای سلطنتی School of Medicine (Royal Hospitals)
دانشگاه بریستول University of Bristol
دانشکده پزشکی بیمارستان سنت جورج St. George» s Hospital Medical School
دانشگاه داندی University of Dundee
دانشگاه ریدینگ University of Reading
دانشگاه ساری University of Surrey
دانشگاه شفیلد University of Sheffield
دانشگاه کنت University of Kent
کالج پزشکی بیمارستان لندن London Hospital Medical College
دانشگاه گلاسکو University of Glasgow
دانشگاه لیس‌تر University of Leicester
دانشگاه لیورپول University of Liverpool
دانشکده بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری London School of hygiene and tropical Medicine
دانشگاه ناتینگهام University of Nottingham
دانشگاه نیوکاسل University of Newcastle Upon tyne
دانشگاه وارویک University of Warwick
دانشگاه کالج لندن U. C. L (University College of London)
دانشگاه یورک University of York
دانشگاه بیرمنگام University of Birmingham
دانشگاه دورهام University of Durham
دانشگاه ساسکس University of Sussex
دانشگاه ساتهمپتون University of Southampton
دانشگاه کمبریج University of Cambridge
کنیگز کالج لندن King» s College London
دانشگاه کاردیف University of Wales College of Cardiff
دانشگاه لانکس‌تر University of Lancaster
دانشگاه لیدز University of Leeds
دانشگاه منچس‌تر University of Manchester
کالج پزشکی سلطنتی Royal College of Medicine
دانشگاه نورویج University of Norwich
دانشگاه ولز University of Wales
دانشگاه آبردین University of Aberdeen
امپریال کالج لندن London Imperial College
دانشگاه اندروز University of ST Andrews
دانشگاه ایست انگلیا University of East Anglia
انستتیو تحقیقات سرطان B. P. M. F (Institute of Cancer research)
انستتیو روانپزشکیM. P. M. F
دانشگاه کیل‌ Keel University
اتحادیه دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی
United Medical & Dental Schools
Heart and Lung Institute School of Pharmacy B. P. M. F National
دانشگاه سالفورد University Salford
دانشگاه برونل University Brunel
دانشگاه برادفورد University Bradford
دانشگاه لیورپول جان مورسLiverpool John Moores University
دانشگاه لاخ بروLoughborough University
دانشگاه می‌دل سکسMiddlesex University
دانشگاه سیتی CITY University
دانشگاه متروپولیتن London Metropolitan University
دانشگاه کینگزتون Kingston University

دانشگاههای مورد تائید در کشور اوکراین ** از ابتدای سال ۲۰۱۰ غیرمعتبر می‌باشد.
* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه دولتی کیف (بوگومولتس) Bogomolets National Medical University
آکادمی تخصصی پزشکی کیف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P. L. Shupyk)

دانشگاههای مورد تائید در کشور ایتالیا
 مدارک تحصیلی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایتالیا با شرایط یکسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی می‌باشد.

دانشگاههای مورد تائید در کشور ایرلند جنوبی
 دانشگاه ملی ایرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)

دانشگاههای مورد تائید در کشور ایرلند شمالی
 دانشگاه ملی کوئینز Queen» s University

دانشگاههای مورد تائید در کشور بلژیک
 دانشگاه آزاد بروکسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)
دانشگاه کاتولیک لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)
دانشگاه لیژ Universite De Letat A liege
دانشگاه گنتUniversity of Ghent

دانشگاههای مورد تائید در کشور بنگلادش
 دانشگاه داکا University of Dhaka

دانشگاههای مورد تائید در کشور پاکستان
 دانشگاه سند University of Sind
دانشگاه کراچی University of Karachi
دانشگاه پنجاب (کینگ ادوارد، فاطمه جناح، علامه اقبال) University of Punjab
دانشگاه پیشاور University of Peshawar
دانشگاه بهاولپور University of Bahawalpur
دانشگاه قائد اعظم و کالجهای وابسته (در صورتیکه دانشگاه اعلام نماید کالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه می‌باشد و مدرک از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University

دانشگاههای مورد تائید در کشور ترکیه
 دانشگاه استانبول (دانشکده‌های جراح پاشا و چاپا) Istanbul University (Cerrah Passa، Capa)
دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi
دانشگاه آنکارا Ankara Universitesi
دانشگاه آناتولی Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
دانشگاه ۹ ایلول (دوقوز ایلول) Dokuz Eylul Universitesi (۹th sept. University)
دانشگاه غازی Gazi Universitesi
دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)
دانشگاه عثمان غازی Osmangazi University
دانشگاه مرمره Marmara University
دانشگاه چکورووا Cukurova University
دانشگاه اولوداغ Uludag University
دانشگاه کارادنیز Karadeniz Technical University
دانشگاه ۱۹ مایس سامسون (Ondoks Mayis University (Samsun University
دانشگاه تراکیا Trakya University

دانشگاههای مورد تائید در کشور چک
 * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه چارلز در پراگ Charles University، Prague
دانشگاه چارلز در پلزن Charles University، Faculty of medicine in pilsen
دانشگاه هراتس کارلوا Charles University، Hradec Kralove

دانشگاههای مورد تائید در کشور دانمارک
 دانشگاه آرهوس Aarhus University
دانشکده سلطنتی دانمارک (در رشته داروسازی) Royal Danish School

دانشگاههای مورد تائید در کشور روسیه
* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
آکادمی پزشکی مسکو – سچینوا (دانشگاه شماره یک مسکو) Moscow I. M. Sechenov Medical Institute (رشته داروسازی)
انستیتو دندانپزشکی مسکو Moscow Medical Stomatology Institute N. A Semashko
دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ (پاولوف) Sp Pavlov Medical State University
آکادمی تخصصی پزشکی سن پطرزبورگ st. Petersburg State Medical Academy
مرکز چشم پزشکی فیدروفThe S. N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

دانشگاههای مورد تایید در کشور روسیه سفید (بلاروس)
* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
آکادمی پزشکی می‌نسک Minsk State Medical Institute
آکادمی تخصصی پزشکی می‌نسکBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)

دانشگاه مورد تایید در کشور سنگاپور
دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore

دانشگاههای مورد تایید در کشور سوریه
 دانشگاه دمشق University of Damascus
دانشگاه حلب University of Aleppo
دانشگاه تشرین Tishreen University

دانشگاههای مورد تایید در کشور سوئد
 دانشگاه گوتنبرگ Goteborgs University
دانشگاه لوند Lund University
دانشگاه اپسالا Uppsala University
دانشگاه امئو Umea University
انستیتو کارولینسکا Karolinska Institute
دانشگاه لینکشاپینگز Linkopings University

دانشگاههای مورد تایید در کشور سوئیس
دانشگاه ژنو Universite De Geneve
دانشگاه برن Universitat Bern
دانشگاه لوزان Universite De Lausanne
دانشگاه زوریخUniversitat Zurich
دانشگاه بازل (برای رشته داروسازی) Bazel University

دانشگاههای مورد تاییددر کشور فرانسه
 کلیه دانشگاههای دولتی و مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن کشور معتبر می‌باشد.

دانشگاههای مورد تاییددر کشور فنلاند
 دانشگاه تامپر University of Tampere
دانشگاه کوپیو University of Kuoipio
دانشگاه اولو University of Oulu
دانشگاه جیواسکیلا University of Jyvaskyla

دانشگاههای مورد تایید در کشور فیلیپین
طبق مصوبه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱۹/۱۰/۸۸، دانشگاههای معتبر در کشور فیلیپین در کلیه رشته‌ها:
۱- Up) University of Philippine)
۲- دانشگاه سنت توماس (Saint Thomas university)
ضمناً سایر دانشگاه‌ها از آخر ژولای ۲۰۱۰ به بعد غیرمعتبر اعلام می‌گردد.
دانشگاه فیلییپن University of the Philippines
دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas
دانشگاه فارایسترن Far Eastern University
دانشگاه ویزایاس University of Visayas
دانشگاه سنترواسکولار Centro Escolar University
دانشگاه ایست University of the East
انستیتو پزشکی سیبو Cebu Institute of Medicine Inc
دانشکده پزشکی سیبو Cebu Doctors College
برای رشته دندانپزشکی:
گروه یک:
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه دولتی فیلیپینUniversity of the Philippines (UP)
گروه د و:
دانشگاه سن‌تر و اسکولار Centro Escolar University
دانشگاه ایست University of East
گروه سه:
دانشگاه فار ایسترن Far Eastern University
دانشگاه مرکزی مانیل Manil Central University
دانشگاه بگیوUniversity of Baguio
برای رشته داروسازی:
دانشگاه سنت توماس University of Santo Tomas
دانشگاه سن‌تر و اسکولار Centro Escolar University

دانشگاههای مورد تاییددر کشور کانادا
دانشگاه University of Saskatchewan
دانشگاه لاوال Universite Laval
دانشگاه مونترال Universite de Montreal
دانشگاه شربروک Universite de Sherbrooke
دانشگاه مانیتوبا Universite of Manitoba
دانشگاه مک مس‌تر Mc Master University
دانشگاه دلهوزی Dalhousie University
دانشگاه وینزور Windsor University
دانشگاه لتبریج University of Lethbridge
دانشگاه ویکتوریا University of Victoria
دانشگاه گوئلف University of Guelph
دانشگاه بریتیش کلمبیا University of British Columbia
دانشگاه تورنتو University of Toronto
دانشگاه گالگری University of Calgary
دانشگاه اتاوا University of Ottawa
دانشگاه کارلتون Carleton University
دانشگاه آلبرتا University of Alberta
دانشگاه یورک York University
دانشگاه وسترن انتاریو University of Western Ontario
دانشگاه مک گیل Mc. Gill University
دانشگاه واترلو University of Waterloo
دانشگاه کوئین Queen» s University at Kingston
دانشگاه کبک University of Quebec

دانشگاه مورد تاییددر کشور کره جنوبی
 دانشگاه ملی سئول Seoul National University

دانشگاه مورد تاییددر کشور لهستان
* اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه ورشو University of Warsaw

دانشگاه مورد تاییددر کشور لیبی
 دانشگاه الفاتح Al-Fateh University

دانشگاه مورد تایید کشور مالزی
دانشگاه UPM) University Putra Malaysia)
دانشگاه University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
دانشگاه U. M
دانشگاه U. S. M

دانشگاههای مورد تایید کشور مجارستان
* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه پزشکی سملوایز Semmelweis University of Medicine
دانشگاه پزشکی سگد Szeged
دانشگاه پزشکی پچ Pecs Medical University
دانشگاه پزشکی دبرسن Debercen University of Medicine

دانشگاه مورد تاییددر کشور مغرب
 دانشگاه محمد الخامس
L» University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)

دانشگاههای مورد تایید کشور نیوزیلند
 دانشگاه اکلند University of Auckland
دانشگاه اتاگو University of otago

دانشگاههای مورد تایید کشور هندوستان
انستیتو علوم پزشکی ال ایندیا All India Institute of Medical Sciences
دانشگاه بمبئی University of Mumbai
دانشگاه کلکته University of Calcutta
دانشگاه دهلی University of Delhi
دانشگاه مدرس University of Madras
دانشگاه پزشکی دکتر‌ام. جی. آر- تامیل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr. M. G. R Medical university Madras
دانشگاه پونا University of pune
دانشگاه پنجاب Pan Jaf University
دانشگاه الیگر Aligarh Muslim University
کالج داروسازی همدردHamdard College of Pharmacy
دانشگاه هندوی بنارس و کالجهای وابسته Banaras Hindu University
Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI
دانشگاه راجیو گاندی Rajive Gandi University of Health science
دانشگاه مانیپال Manipal university
دانشگاه می‌سور University of Mysore
دانشگاه بنگلور Bangalore University
دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University
دانشگاه دندانپزشکی ایالت مهاراشترا Rangonwala universiat

دانشگاههای مورد تایید در کشور هلند
 دانشگاه اوترخت Utrecht University

دانشگاه نایمخن University Medical Center Nijmegen

انستیتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute

دانشگاه ایراسموس Erasmus University Rotterdom

انستیتو ملی بهداشت عمومی و محیط The National Institute of public Health and the Environment

دانشگاه آمستردام Amsterdam University

دانشگاه واگنینگن Wageningen University

دانشگاه ماستریخت University Maastricht

دانشگاه لیدن Leiden universiat

دانشگاه گرونینگن Groningen University

دانشگاه مورد تایید در کشور هنگ کنگ
دانشگاه هنگ کنگ Hong Kong University

دانشگاه مورد تایید در کشور یوکسلاوی
* اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد
دانشگاه بلگراد University of Belgrade
مدارک تخصصی صادره از دانشگاه بلگراد غیرمعتبر می‌باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *