حرف ک (قسمت 3 )

كيت دي -دايمر

D-DIMER

كيتي كه جهت تشخيص بيماري DIC استفاده ميشود.

كيت تشخيصي داروها ديگوكسين

Digoxin

كيتي كه جهت تشخيص نارسايي قلب وكاهش پاسخ دريچه قلبي بكار
ميرود.

كرايو زنان

Cryosurgical Units, Gynecologic

براي درمان ضايعات رحمي و در جراحي زنان با يك تفنگ مخصوص با
پروبهاي مخصوص كاربرد دارد

كاتر سر سوزن ساده

syringe/needle cutter

دستگاهي شامل يك تيغه فلزي ويك SAFTY BOX جهت معدوم كردن سر
سوزن هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرد. ميگيرد.

كنسول ستون سقفي

medical gas outlet

يك كنسول كه به سقف متصل شده و دستگاههاي پزشكي همانند
مانيتور روي آن قرار مي گيرد

كيت تشخيصي ويروس سرخچه

MEASLES

كيتي جهت تشخيص بيماري سرخك

كيت سي ا 9-19

CA 19-9

كيتي جهت شناسايي آنتي ژن شاخص توموري

كيت سي ا 125

CA 125

كيتي جهت شناسايي آنتي ژن شاخص توموري

كيت سي ا 242

CA 242

كيتي جهت شناسايي آنتي ژن شاخص توموري

كيت سي ا 3-15

CA 15-3

كيتي جهت شناسايي آنتي ژن شاخص توموري

كيتهاي تشخيصي شاخص توموري ويژه سي اي ا

CEA

كيتي كه جهت تشخيص سرطان به خصوص سرطانهاي گوارش , ريه وپستان
بكار ميرود

كيت تشخيصي داروها سيكلوسپورين

Cyclosporine

اين كيت جهت بررسي سطح خوني دارو براي سركوب سيستم ايمني در
افراد گيرنده پيوند بكار مي رود

كيت فاكتور رشد شبه انسولين يك (tgf-1)

TGF

فاكتور رشد شبه انسولين باعث پيشبرد فرآيند رشد وسولفاته شدن
بافت غضروف ميشود اين كيت جهت شناسايي آن بكار ميرود

كيت فاكتور 11

factor 11

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور ضد هموفيلي

كيت فاكتور 12

Factor 12

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور هاگمن

كيت فاكتور 13

Factor 13

اين كيت جهت تشخيص فاكتور 13 كه يك تركيب فسفو ليپيدي از غشا
پلاكت است و در روند انعقاد نقش كليدي بازي ميكند بكار ميرود

كيت فاكتور 2

Factor ll

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور پروترومبين

كيت فاكتور 5

factor 5

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور پرو اكسلرين

كيت فاكتور 7

Factor 7

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور پروكنورين

كيت فاكتور 8

factor 8

كيتي جهت اندازه گيري فاكتور آنتي هموفيليك

كيتهاي تشخيصي سرولوژي/ويروس شناسي/فاكتورهاي روماتيسمي
فاكتور روماتيسمي

RF

كيتي براي تشخيص احتمال آرتريت روماتوئيد ميباشد.

كيتهاي تشخيصي شاخص توموري بيوشيمي فريتين

Ferritin

تشخيص ميزان آهن خون

كيت تشخيصي فسفر غير ارگانيك

Inorganic phosphorus

كيتي جهت تعيين سطح فسفات كه در ارتباط با سطح كلسيم سنجيده
ميشود ورابطه عكس بين ايندو است ميزان فسفر در بسياري از
اختلالات نظير اختلالات استخواني -اختلالات كليوي ودر
هيپرپاراتيروئيدي افزايش مي يابد

كابينت دندانپزشكي

Dental cabinet

مكان نگهداري مواد، لوازم، ابزار و وسايل دندانپزشكي كه از
مجموعه كشوها و كمدها تشكيل شده است

كاپنوگراف

capnograph

دستگاهي كه ميزان دي اكسيد كربن را در يك سيكل تنفسي اندازه
گيري مي كند

كاتتر تخليه

drainage catheters

كاتترهايي كه جهت تخليه مايعات انباشته شده غير عادي بكار
گرفته ميشود.وعموما شامل يك كاتتر پلاستيكي است كه در قفسه
سينه كاشته ميشود.

كيت تشخيصي كاتكول آمين هاي ادرار

Catecholamines

كيتي جهت تشخيص تومورهاي نورو كرومافيني ترشح كننده كاتكل
آمين است

كارديوگراف

cardiographs

دستگاهي كه براي تعيين خروجي هاي قلب از يك پمپ تاكومتر
استفاده مي كند.

كيت تشخيصي آنتي بادي وضدآنتي بادي كارديوليپين آي جي ام

CARDIO LIPIN IgM

كارديوليپين از مهمترين فسفوليپيدهاست اين كيت جهت تشخيص آنتي
بادي IgM ضد كارديو ليپين بكار ميرود

كاشتنيهاي فعال

active implant

يكسري ايمپلنتهاي مخصوص كه بعد از كاشت در بدن يك عمل مكانيكي
يا الكتريكي انجام داده يا از خود انرژي ساطع مي كند

كاغذ كاربن (جراحي دندانپزشكي)

copy paper

كاغذي كاربن دار جهت تعيين سطح ميزان مواد پركننده دندان

كاف فشار سنج

Cuff

كيسه اي پلاستيكي است كه به دور عضوي بسته مي شود و باافزايش
حجم هواي دروني عضو را در بر مي گيرد و از عبور خون از رگهاي
آن عضو جلوگيري مي كند.

كابل تلفن كانالي نوع A – 2YF (L) 2Y

channel cable

مجموعه چند رشته سيم كه انتقال سيگنال را از طريق كانال( فضاي
باز و يا ساختمان ) ميسر مي نمايد.

كتف بند

Shoulder Brace

وسيله كشي براي تامين حمايت خارجي از كتف

كيت تشخيصي كراتي نين مايع آمينوتيك

Aminiotic Fluid Creatinine

كيتي جهت تشخيص كراتي نين كه منعكس كننده كامل شدن فيزيكي
جنين بوده وبا بلوغ دستگاه ريوي ارتباط دارد

كيت تشخيصي تست عملكرد كليه كراتينين

Creatinine

كيتي كه مقدار كراتينين راجهت تشخيص بيماريهاي كليوي اندازه
گيري ميكند

كشش فيزيو تراپي

tension equipment

يك چرخ

مكانيكي كه طناب ها يا نيروهاي خاص را جهت

كشش اعضاي بدن در پروسه فيزيوتراپي مورد استفاده قرار ميگيرد.

كيت تشخيصي چربي كلسترول

Cholesterol

كيتي كه جهت ارزيابي ريسك ابتلا به انسداد عروق كرونر به كار
ميرود

كيت تشخيصي خون كلسيم يونيزه

Ionized Calcium

كيتي جهت تشخيص كلسيم يونيزه كه افزايش آن در هيپر
پاراتيروئيديسم

اوليه وكاهش آن در هيپوپاراتيروئيديسم ميباشد مورد

استفاده قرار مي گيرد.

كمكهاي اوليه

براي كلينيك پرتابل (تجهيزات كمكهاي اوليه براي كلينيك
پرتابل

)

mobile clinic

يك كانكس شامل كليه ابزار و لوازم يك كلينيك كامل كه به
انتهاي ماشينهاي سواري متصل شده و در امداد رساني جمعي كاربرد
دارد

كمپرسور دندانپزشكي

compressor

فشرده ساز هوا همراه با مخزن ذخيره سازي هواي فشرده

كمك دهي بطن (تجهيزات كمك دهي بطن)

VAD

در عملهايي كه افرادي احتياج به پيوند قلب دارند از اين
دستگاه استفاده مي شود تا به بطن بيمار كند

كووت كوارتز

quartz

محفظه شفاف و مخصوص از جنس كوارتزجهت خواندن نمونه مي باشد در
دستگاه خوانشگر

كيت تشخيص هورمون عملكرد آدرنال/هيپوفيز كورتيزول

Cortisol

كيتي جهت تشخيص ميزان كورتيزول غده فوق كليوي

كيت تشخيصي گلوكز خون

glucose

كيتي جهت ارزيابي دقيق گلوكز خون كه ملاك تشخيص ديابت ميباشد

كيت تشخيصي فلزات منگنز

Mn

كيتي كه جهت اندازه گيري فلزمنگنزدر تشخيص بيماري بكار ميرود

كاشتنيهاي غير فعال تناسلي نا باروري مذكر

in fertilizatio

براي تحريكهاي مربوطه عضو تناسلي در مردان جهت ايجاد اركشن و
دسترسي به زمان انزال

كيت تشخيصي ادرار وزن مخصوص

SG

كيتي جهت تعيين وزن مخصوص كه توانايي كليه ها درتغليظ ادرار
را نشان ميدهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *