مفهوم توانبخشی

آشنایی با حوزه های مختلف توانبخشی: معلولیت یک حقیقت انکار ناپذیر است که بر سرنوشت فرد و جامعه اثر می گذارد. توانبخشی پاسخی است به نیاز فرد و جامعه در جهت بازگشت فرد به جامعه برای زندگی مستقل.

از توانبخشی تحت عناوینی از جمله: نوتوانی، بازتوانی، بازسازی نیز نام برده می شود.همچنین حفظ شان و منزلت فرد معلول. در توانبخشی باید به فرد معلول تحت عنوان یک انسان نگاه شود و وی را برای یک زندگی مستقل و حفظ شان وی در مقام یک شهروند نگاه کرد.

آشنایی با حوزه های مختلف توانبخشی

در یک تعریف کلی میتوان گفت توانبخشی عبارت است از: مجموعه اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه ای، اجتماعی که برای بازتوانی فرد معلول و ارتقای سطح کارایی او به بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به زندگی مستقل در جامعه میباشد.

در گذشته نگرش های اولیه به معلولان به صورتی بود که آنها را وابسته به شیطان میدانستند . به وجود ارواح در بدن اینان معتقد بودند که در روح و روان این افراد نفوذ کرده و باعث شده است که این افراد به این صورت درآیند معتقدند بودند که باید این افراد قربانی شوند. به تدریج نگاه به این افراد انسانی تر شد در صورتی که با گذشت زمان بر تعداد معلولان به علت جنگ جهانی،صنعتی شدن و سانحه افزوده می شد.

انواع معلولیت

-معلولین ذهنی
-معلولین روانی
– معلولین اجتماعی
– معلولین جسمی حرکتی
– معلولین حسی (نابینایان –ناشنوایان )

اهداف توانبخشی

آشنایی با حوزه های مختلف توانبخشی

۱)پیشگیری از بروز معلولیت
۲)جلوگیری از پیشرفت و حاد شدن آن
۳)افزایش آگاهی عمومی از این پدیده
۴)تلاش برای خودکفایی فرد معلول و زندگی مستقل
۵)تلاش برای ایجاد برابری فرصت های اجتماعی
۶)آموزش و آگاه سازی معلول و خانواده وی از حقوقشان
۷)تلاش برای بازگرداندن فرد معلول به جامعه
۸)آماده سازی جامعه برای پذیرش معلول در مقام یک شهروند

۱۲ است این افراد از صندلی چرخدار بهره می برند و باید قدرت عضلات دست را افزایش داد.

توانبخشی افراد پاراپلژیک (فلج پاها)

اسیب از مهره کمری۱۲است. علاوه بر عضلات چهارسر،کم وبیش قدرتی دربرخی عضلات دیگر باقی است و می توانند با عصا و یا بریس زندگی کنند.در کل شامل موارد زیر است :

۱)زندگی مستقل فرد
۲)داشتن عمر طولانی
۳)رسیدگی به امور بهداشتی
۴)تشکیل خانواده
۵)امکان تردد در اماکن عمومی+
۳٫۰

نابینایان

اهداف توانبخشی نابینایان

۱)کاهش عوارض نابهنجاری ناشی از نابینایی
۲)تجدید و تقویت قوای فیزیکی،روانی،اجتماعی فرد
۳)فراهم کردن امکانات و خدمات آموزشی(روش بریل،گوش دادن و…)

این اهداف از طریق توانبخشی پزشکی،آموزشی،حرفه ای، امکان پذیر می گردد.

مددکار باید فرد را با این امکانات آشنا کند.

ناشنوایان

در عرف ناشنوا کسی است که هیچگونه شنوایی نداشته باشد. ناشنوای مطلق، ناشنوا، نیمه شنوا، سخت شنوا، از انواع ناشنوایی هستند.

در توانبخشی ناشنوایان دو عامل سن و میزان شنوایی اهمیت دارد .از این رو درمان توانبخشی برسه عامل ارزش یابی، عرضه خدمات مناسب و پیگیری مستمر استوار است.

مددکار اجتماعی وظیفه دارد در کاهش فشار بر والدین به ویژه مادران بعد از تشخیص ناشنوایی است تا بتواند کاملا این معلولیت و نحوه زندگی با آنها را برای خانواده شرح دهد.

۱)والدین باید درمورد ناشنوایی راهنمایی شوندو همچنین در جلسات گروهی با والدین دیگر که دارای کودک ناشنوا هستند قرار بگیرند تا متوجه شوند این مشکل منحصربفرد نیست
۲)انجام مشاوره و راهنمایی به خانواده در جهت اصلاح رفتار و همچنین اصلاح رفتار تا منجر به بروز مشکلات در خانواده نشود.

اهداف توانبخشی مبتنی بر جامعه

۱)تغییر نگرش جامعه و شیوه رفتار با مردم و فرد معلول
۲)استقلال فرد معلول
۳)انتقال اطلاعات مناسب به معلول
۴)کمک به تغییر نگرش معلولان از نقش دریافت کننده صرف .

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.