در مرکز کهکشان بیضوی درخشان مسیه ۸۷ (M87) سیاه‌چاله اَبَرپرجرمی قرار دارد. تصویر این سیاه‌چاله در سال 2017 توسط تلسکوپ افق رویداد (Event Horizon Telescope) گرفته شد. این اولین تصویر ثبت‌شده از یک سیاه‌چاله بود.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

کهکشان بزرگ M87 در اَبَرخوشه‌ کهکشانی سنبله (Virgo Galaxy Cluster) در فاصله‌ حدود 55 میلیون سال نوری از ما قرار دارد. در این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر (Spitzer Space telescope) در طیف فروسرخ گرفته شده است، M87 به رنگ آبی دیده می‌شود.

تصویر اسپیتزر از M87 مبهم و ابرمانند است، اما جزئیاتی از جت‌های نسبیتی (Relativistic Jets) را که از مرکز کهکشان نشأت می‌گیرند، نشان می‌دهد. قاب کوچک بالایی سمت راست تصویر، این جت‌ها را نشان می‌دهد که هزاران سال نوری وسعت دارند. جت درخشان‌تری که در سمت راست دیده می‌شود، در راستای دید ما و درحال نزدیک‌شدن است. جت مقابل آن درحال دورشدن است و به همین دلیل درخشش کم‌تری دارد.

در قاب کوچک پایینی، همان سیاه‌چاله‌ تاریخ‌ساز که در مرکز کهکشان و جت‌های نسبیتی واقع است، دیده می‌شود. این سیاه‌چاله اَبَرپرجرم که در میان مواد درحال سقوط محصور است، منبع انرژی عظیم جت‌های نسبیتی است که از مرکز کهکشان فعال M87 سرچشمه می‌گیرند. تصویر تلسکوپ افق رویداد از M87‌ اکنون بهبودیافته و نمای واضح‌تری از سیاه‌چاله اَبَرپرجرم معروف را نشان می‌دهد.

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.