سالم‌خبر: معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در حالی از تدوین و اجرای نسخه ی جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده به زودی خبر می‌دهد که باز اجرای بهینه ی آن را جز هماهنگی و همدلی مسوولان بیمه سلامت و وزارت بهداشت نمی داند.

گام بزرگ ایجاد و تسری اجرای پزشکی خانواده در تمامی نقاط کشور و وعده هایی که در پی اجرای آن از سوی مسوولان بیان می‌شود طرح دارویار را با تمامی مزایای اجرای آن تداعی می‌کند که در همان میانه ی راه با سرباز زدن از اختصاص بودجه ی کافی از سوی دولت ابتر باقی ماند و چیزی جز کمبود و بالا رفتن هزینه دارو برای بیماران به همراه نداشت.

بسیاری از کارشناسان و متخصصان با تایید پزشکی خانواده اجرای آن را منوط به توجه مسوولان به ساختار زیربنایی آن و سپس

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در حالی از تدوین و اجرای نسخه ی جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده به زودی خبر می‌دهد که باز اجرای بهینه ی آن را جز هماهنگی و همدلی مسوولان بیمه سلامت و وزارت بهداشت نمی داند اجرای آن می‌دانند.

حسین فرشیدی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده، اظهار کرد: با برنامه پزشکی خانواده تلاش داریم بهداشت جامعه را تقویت کنیم، برنامه پزشکی خانواده که اکنون نسخه جدیدی از آن تدوین شده یکی از برنامه‌هایی است که بیش از ۲۰ سال برای تقویت و کارآمد بودن آن تلاش شده است.

معاون وزیر بهداشت، استقرار شبکه‌های بهداشت و درمان در سراسر کشور به ویژه در بخش روستایی را عامل اصلی داده‌های مثبت سلامت عنوان و تاکید کرد: شاخص‌هایی مانند مرگ و میر نوزادان و مادران و فرزندان زیر یکسال تا پنج سال، قابل قیاس با گذشته نیست و در بسیاری از شاخص‌های بهداشتی، دستاوردهای بسیار خوبی به دست آورده ایم.

به گفته فرشیدی،

گام بزرگ ایجاد و تسری اجرای پزشکی خانواده در تمامی نقاط کشور و وعده هایی که در پی اجرای آن از سوی مسوولان بیان می‌شود طرح دارویار را با تمامی مزایای اجرای آن تداعی می‌کند که در همان میانه ی راه با سرباز زدن از اختصاص بودجه ی کافی از سوی دولت ابتر باقی ماند و چیزی جز کمبود و بالا رفتن هزینه دارو برای بیماران به همراه نداشت چنانچه باور بهداشت و پیشگیری در جامعه تقویت شود، بسیاری از بیماری‌های مزمن و درمان‌های بسیار پرهزینه کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی در این خصوص به تاکید رئیس جمهور مبنی بر توجه جدی به بهداشت و پیشگیری اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در تحقق این مهم اراده جدی دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، به ارائه آماری در خصوص فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۲۹ هزار مرکز بهداشتی و درمانی در کشور داریم که از این تعداد ۱۸ هزار و ۲۵۰ مرکز، خانه بهداشت و ۲ هزار و ۸۰۰ مرکز، مربوط به خدمات بهداشت روستایی است.

وی به بحث ماندگاری پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی مناطق محروم اشاره و افزایش اعتبار در نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده را عامل مهمی در تحقق

بسیاری از کارشناسان و متخصصان با تایید پزشکی خانواده اجرای آن را منوط به توجه مسوولان به ساختار زیربنایی آن و سپس اجرای آن می‌دانند این مهم عنوان کرد.

فرشیدی گفت: در این تفاهم نامه، افزایش اعتبارات کمک می‌کند که پزشکان در مراکز درمانی ماندگار شوند. در صدد هستیم که در سال جاری رفاه اجتماعی کارکنان را افزایش دهیم و این موضوع باعث بهتر شدن خدمات درمانی خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اضافه شدن کارشناس تغذیه در بسته جدید خدمات بهداشتی در تفاهم نامه پزشکی خانواده، گفت: باید در جامعه سواد تغذیه را بالا ببریم؛ بنابراین هر بیماری که به تشخیص بهورز دارای ضعف تغذیه باشد به مراکز دارای کارشناس تغذیه ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: به ازای هر ۴ هزار نفر، یک پزشک در مراکز بهداشتی و درمانی مستقر است و این بدین معنا است که دسترسی مردم به پزشک بهبود خواهد یافت.

به گفته فرشیدی،

حسین فرشیدی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده، اظهار کرد: با برنامه پزشکی خانواده تلاش داریم بهداشت جامعه را تقویت کنیم، برنامه پزشکی خانواده که اکنون نسخه جدیدی از آن تدوین شده یکی از برنامه‌هایی است که بیش از ۲۰ سال برای تقویت و کارآمد بودن آن تلاش شده است برخی از مراکز بهداشتی و درمانی به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می‌دهند، بنابراین در این مراکز باید ۴ پزشک مستقر باشند که افزایش منابع مالی در تفاهم نامه جدید پزشکی خانواده کمک می‌کند تا مراکز بیشتری شبانه روزی شده و پزشکان بیشتری حضور داشته باشند.

وی به اهمیت نظام ارجاع در برنامه سلامت خانواده اشاره و تاکید کرد: در نظام ارجاع، تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها نیز بررسی می‌شود که البته نیازمند زیر ساخت پرونده الکترونیک سلامت است.

فرشیدی در پاسخ به این سوال که وضعیت نظام ارجاع در برخی از روستاها به دلیل عدم اتصال به اینترنت چگونه است، گفت: بالای ۹۳ درصد از مراکز روستایی به اینترنت دسترسی دارند و نظام ارجاع در روستاها بهتر از شهرها است.

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.